Företagskunder - Speed Services AB
Open menu

Företagskunder

Speed Services produkter og tjenester øker servicegraden i offentlige miljøer, og skaper samtidig nye inntekter til dere som kunde.

Vi er en ledende aktør i Norden innen fotoautomater, oppbevaringsbokser, interaktive kiosker/kundeterminaler og offentlig Wi-Fi.

Vi samarbeider med togstasjoner, bussterminaler, flyplasser og kjøpesenter i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Latvia. Speed Services utmerker seg med et tydelig fokus på forretningsutvikling og produktutvikling. Vi har fokus på nære kunderelasjoner og drives av gode resultater for både våre kunder og oss selv.

Ta gjerne kontakt for å diskutere hvordan vi sammen kan øke deres servicetilbud til kundene deres!