Miljø - Speed Services AB
Open menu

Miljø

Miljø

Speed Services arbeider med miljøvennlige og langsiktig bærekraftige tjenester. Sosialt ansvar, gode miljøvalg og redusert miljø- og klimapåvirkninger preger virksomheten vår.

Miljøpolicy

Vi tilbyr ulike automattjenester på offentlige steder, først og fremst på tog- og t-banestasjoner og kjøpesenter. Servicen følger miljøpåvirkninger og forurensning relatert til:

• produktutvikling
• etablering
• produkttilbud
• avvikling av produkter
• reise/transport og vognpark

Både ledelsen og personalet følger vår policy om å stadig utvikle miljøarbeidet vårt samt å følge gjeldende miljølover og andre miljøkrav.