Reklamasjon

Reklamasjon
Vi beklager at du har opplevd problemer med våre automater.

Vennligst fyll inn opplysningene så komplett som mulig for at vi skal kunne behandle din reklamasjon.
Send blanketten til adressen som du finner i det venstre hjørnet på reklamasjonsblanketten.

Reklamasjonen sendes snarest mulig og bør være mottatt innen 2 måneder fra hendelsen.

Vi beklager om denne prosedyren oppfattes som omstendelig, men vi er tvunget til å følge gjeldende regelverk.

Fotoautomater
Her finner du en link til vår reklamasjonsblankett som du kan laste ned, reklamasjon_foto_no.pdf

Oppbevaringsbokser

Her finner du en link til vår reklamasjonsblankett som du kan laste ned, reklamasjon_bokser_no.pdf

Har du ingen skriver

Om du ikke kan skrive ut reklamasjonsblanketten, vennligst skriv ned følgende data på et papir og send den til oss så vi kan behandle din reklamasjon.

Informasjon om fotoautomater

Navn
Adresse
Telefonnummer
Automatnummer (nummeret finner du på utsiden av fotoautomaten)
Hvor finnes automaten
Dato for fotografering
Bankopplysninger: routing- og kontonummer
Beløp
Beskriv årsaken til reklamasjonen

Glem ikke å skrive under på reklamasjonen

Husk alltid å legge ved alle bildene som er tatt med reklamasjonen!
Ved unnlatelse av foto, fest ved kontoutskrifter (fra banken din) om du betalte med kort!

Informasjon oppbevaringsbokser
Navn
Adresse
Telefonnummer
Dato og tid
Boksnummer
Sted/plass (eks. hvilken stasjon)
Bankopplysninger: routing- og kontonummer
Beløp

Beskriv årsaken til reklamasjonen

Glem ikke å skrive under på reklamasjonen

Husk alltid å legge ved kvittering og kontoutskrift (fra banken din) om du betalte med kort!

Send reklamasjonen til:
Skandia Automater AS
Reklamasjon
Parkveien 23
1405 Langhus